បរិច្ចាគ

អំពីអង្គការ FOUR PAWS 

បេសកកម្មរបស់យើង គឺពិភពលោកមួយដែលមនុស្សចេះគោរពឱ្យតម្លៃសត្វដោយការអធ្យាស្រ័យ និងយោគយល់!

ខ្លាញីនៅដែនជម្រកអម្បូរឆ្មាធំរបស់ ​FOUR PAWS

អំពីអង្គការ FOUR PAWS

សុខុមាលភាពសត្វ ទូទាំងពិភពលោក

ច្រើនទៀត
ឆ្កែអនាថា

ទំនាក់ទំនង 

តើយើងអាចជួយអ្នកបានតាមរបៀបណា?

ទំនាក់ទំនងយើង
ឆ្កែនៅក្នុងទ្រុង

សំណួរ-ចម្លើយអំពីការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្ម

សំណួរ-ចម្លើយអំពីការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្

អានបន្ថែម
ខ្លាឃ្មុំនៅដែនជម្រកខ្លាឃ្មុំ Arbesbach

ព័ត៌មានស្ថាប័នបោះពុម្ព VIER PFOTEN International

VIER PFOTEN International មូលនិធិដើម្បីសុខុមាលភាពសត្វ  

ច្រើនទៀត

សកម្មឡើង

ក្លាយជាចំណែកមួយនៃចលនារបស់យើងដើម្បីបញ្ឈប់ទុក្ខវេទនារបស់សត្វ

បរិច្ចាគ

រួមចំណែកដើម្បីបង្កើតពិភពមួយកាន់តែប្រសើរសម្រាប់សត្វ!

ផ្ដល់ជូនឥឡូវនេះ

ញត

Tយើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរដ៏ឃោរឃៅ!

ចុះហត្ថលេខា

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការងាររបស់យើងដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មាដ៏ឃោរឃៅ!

Subscribe ឥឡូវនេះ
ឆ្កែក្នុងទ្រុង

ស្វែងយល់បន្ថែមពីអង្គការ FOUR PAWS កម្ពុជា

នៅលើវិបសាយរបស់យើង

ទីនេះ

Search