បរិច្ចាគ
ខ្លាញីនៅដែនជម្រកអម្បូរឆ្មាធំរបស់ ​FOUR PAWS

អំពីអង្គការ FOUR PAWS

សុខុមាលភាពសត្វ ទូទាំងពិភពលោក

16.10.2020

FOUR PAWS គឺជាអង្គការសុខុមាលភាពសត្វអន្តរជាតិមួយដើម្បីជួយដល់សត្វដែលស្ថិតរងនៅក្រោមឥទ្ធិពលផ្ទាល់របស់មនុស្សដូចជាដែលលាតត្រដាងបង្ហាញពីទុក្ខវេទនារបស់សត្វ សង្គ្រោះ និងការពារសត្វដែលត្រូវការការគាំពារជាដើម។ 

អង្គការនេះ បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ ដោយលោក Heli Dungler ដោយខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពិភពលោកមួយដែលមនុស្សចេះគោរពឱ្យតម្លៃសត្វដោយការអធ្យាស្រ័យ និងយោគយល់។ បច្ចុប្បន្នអង្គការ FOUR PAWS មានការិយាល័យនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាអូស្រ្តាលី អូទ្រីស បែលហ្ស៊ិក ប៊ុលហ្គារី អាល្លឺម៉ង់ កូសូវ៉ូ ហូឡង់ ស្វ៊ីស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ថៃ អ៊ុយក្រែន ហុងគ្រី ចក្រភពអង់គ្លេស សហរដ្ឋអាមេរិក និងវៀតណាម ក៏ដូចជាតំបន់ជម្រកសត្វដើម្បីសង្គ្រោះសត្វផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំង១២ទៀត ដែលមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់ និងដំណោះស្រាយរយៈពេលវែង។

យុទ្ធនាការ និងគម្រោងគាំទ្រផ្សេងៗរបស់ FOUR PAWS ផ្ដោតសំខាន់លើសត្វជាដៃគូរបស់មនុស្សរួមមាន ឆ្កែ និងឆ្មាអនាថា សត្វចិញ្ចឹមនៅកសិដ្ឋាន និងសត្វព្រៃដូចជាខ្លាឃ្មុំ អម្បូរឆ្មាធំ ស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់ និងដំរី។ល។ ដែលសត្វទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក ក៏ដូចជានៅតំបន់ជួបគ្រោះធម្មជាតិ និងតំបន់មានការប៉ះទង្គិចជាដើម។

យើងមានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះការព្យាបាលសត្វឆ្កែ និងឆ្មាអនាថាដោយស្មារតីមនុស្សធម៌ ក៏ដូចជារក្សាលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់សត្វជាដៃគូ និងសត្វចិញ្ចឹមនៅកសិដ្ឋាន។ យើងបង្កើត និងដំណើរការតំបន់ជម្រកសត្វនានានៅទូទាំងពិភពលោកដែលក្នុងនោះសត្វព្រៃដែលយើងសង្គ្រោះបានពីការប្រមាញ់ចាប់យកដោយបំពាន បានរកឃើញជម្រកដ៏សមស្របតាមប្រភេទរបស់ខ្លួន។

អង្គការ FOUR PAWS ប្រើវិធីសាស្រ្តផ្អែកលើដំណោះស្រាយបញ្ហា និងផ្តល់ដល់សត្វនូវជំនួយបន្ទាន់ និងដោយផ្ទាល់។ គោលបំណងរបស់យើង គឺដើម្បីសម្រេចឱ្យបាន និងបង្កើតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគោលនយោបាយ សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ដែលនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះសត្វ តាមរយៈគម្រោង យុទ្ធនាការ និងការអប់រំនានា។ ការងាររបស់យើងគឺផ្អែកលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ ការស្រាវជ្រាវដ៏ត្រឹមត្រូវ និងការបញ្ចុះបញ្ចូលមតិថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។

បង្ហាញ 

+

បង្ហាញ


អង្គការ​ FOUR PAWS  បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌមិនសមស្រប និងការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតចំពោះសត្វ។
ច្រើនទៀត

×

សង្គ្រោះ 

+

សង្គ្រោះ 


អង្គការ FOUR PAWS ជួយសង្គ្រោះសត្វនានាទូទាំងពិភពលោកដែលស្ថិតក្រោមការរងឥទ្ធិពលផ្ទាល់ពីមនុស្ស កាត់បន្ថយ និងបញ្ឈប់ទុក្ខវេទនារបស់សត្វដោយបន្តជួយ និងផ្ដល់ការថែទាំព្យាបាល។
ច្រើនទៀត

×

ការពារ

+

ការពារ


អង្គការ FOUR PAWS ផ្ដល់នូវជម្រកសុវត្ថិភាពដល់សត្វព្រៃដូចជាអម្បូរឆ្មាធំ ខ្លាឃ្មុំ ស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់ និងដំរីដែលត្រូវបានសង្គ្រោះពីការរក្សាទុកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនសមស្របសម្រាប់ពូជសត្វនៅទូទាំងពិភពលោក។ 
 ច្រើនទៀត

×

បង្ហាញ សង្គ្រោះ ការពារ

បង្ហាញ

អង្គការ FOUR PAWS បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌមិនសមស្រប និងការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតចំពោះសត្វ។ អង្គការ FOUR PAWS បង្ហាញពីការរំលោភបំពាន បង្កើតដំណោះស្រាយសមស្រប និងជំរុញកិច្ចការនោះឈានទៅរកការអនុវត្តតាមមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុត។ 

គម្រោង យុទ្ធនាការ ព័ត៌មាន និងការបញ្ចុះបញ្ចូលផ្សេងៗរបស់យើង គឺដើម្បីការពារសត្វដែលស្ថិតរងក្រោមឥទ្ធិពលផ្ទាល់ពីមនុស្ស លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងបញ្ជាក់ពីប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធ។ 

បណ្តាញការងាររបស់យើង មានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ ហើយយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងអភិវឌ្ឍគំនិតថ្មីៗជានិច្ច។ នេះជារបៀបដែលយើងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងច្បាប់ផ្សេងៗ។ 

សង្គ្រោះ 

FOUR PAWS ជួយសង្គ្រោះសត្វនានាទូទាំងពិភពលោកដែលស្ថិតក្រោមការរងឥទ្ធិពលផ្ទាល់របស់មនុស្ស កាត់បន្ថយ និងបញ្ឈប់ទុក្ខវេទនារបស់សត្វដោយបន្តជួយ និងផ្ដល់ការថែទាំព្យាបាល។ 

FOUR PAWS ចាត់វិធានការជាក់ស្តែង ប្រមូលផ្តុំប្រជាជន ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថអ្នកទទួលទាន និងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរក្នុងផ្នែកច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងសម្រាប់សុខុមាលភាពសត្វ។ 

FOUR PAWS បានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការទទួលខុសត្រូវចំពោះសត្វ និងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពអនុវត្តខុសច្បាប់។ យើងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរ និងរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីណែនាំនូវការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកច្បាប់ដែលធ្វើឱ្យជីវិតសត្វរាប់លានបានប្រសើរឡើង។

ការពារ

FOUR PAWS ផ្តល់ជូនជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់សត្វព្រៃដូចជាអម្បូរឆ្មាធំ ខ្លាឃ្មុំ ស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់ និងដំរី ដែលដែលបានសង្គ្រោះពីលក្ខខណ្ឌរក្សាទុកមិនសមស្របនឹងប្រភេទពូជសត្វទូទាំងពិភពលោក។ 

FOUR PAWS ប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីការប្រព្រឹត្តនូវឥរិយាបថត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ចំពោះសត្វ ដោយទាមទារឱ្យគោរពតាមស្តង់ដារ និងស្ថាប័នសុខុមាលភាពសត្វ។ 

ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយបណ្តាប្រទេស និងសហគមន៍នានា ក្នុងគោលបំណងគឺធានាថាសត្វទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ ហើយច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុត។ យើងមើលឃើញថានេះជាមូលដ្ឋានដើម្បីសម្រេចបាននូវយុត្តិធម៌ និងភាពត្រឹមត្រូវចំពោះសត្វ ព្រមទាំងដើម្បីស្តាររៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ឡើងវិញ។

ចៀមដែលបានជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសរ៉ូម៉ានី

ពិភពលោកមួយដែលមនុស្សចេះគោរពឱ្យតម្លៃសត្វដោយការអធ្យាស្រ័យ និងយោគយល់។ 


គម្រោង និងយុទ្ធនាការនានារបស់យើង គឺជួយសត្វស្ថិតក្នុងគ្រោះអាសន្ន

ខ្លាឃ្មុំនៅដែនជម្រករបស់យើង

នៅក្នុងដែនជម្រកនានា និងគម្រោងដៃគូនានារបស់យើងនៅប្រទេសអូទ្រីស អាល្លឺម៉ង់ អ៊ុយក្រែន កូសូវ៉ូ វៀតណាម ប៊ុលហ្គារី ស្វ៊ីស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង និងវៀតណាម យើងផ្តល់នូវជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់សត្វព្រៃដូចជាអម្បូរឆ្មាធំ ខ្លាឃ្មុំ ស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់ និងដំរី ដែលបានសង្គ្រោះពីការបង្ខាំងទុកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនសមស្របចំពោះពូជសត្វទូទាំងពិភពលោក។ 

កូនឆ្កែអនាថានៅប្រទេសថៃ

ការថែទាំសត្វអនាថា៖ នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន​ សត្វអនាថាត្រូវបានមើលងាយ និងសម្លាប់។ គម្រោងរបស់យើងក្នុងការគ្រៀវសត្វអនាថា ជាការជួយសម្រាប់រយៈពេលវែង។ ការគ្រៀវសត្វ ជួយកម្រិតសត្វអនាថាឱ្យស្ថិតក្នុងចំនួនកំណត់ណាមួយ ឯការថែទាំព្យាបាល គឺជួយការពារទប់ស្កាត់ជំងឺ និងការរាតត្បាតនានា។ 

ការជួយកូនគោដោយគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសឥណ្ឌា

ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់សត្វ៖ នៅពេលគ្រោះមហន្តរាយប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស និងសត្វ ក្រុមដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង ផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈការសង្គ្រោះសត្វដោយផ្ទាល់ ការផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណៈ និងការការពារជីវិតរស់នៅជាមួយសត្វ។

សត្វដែលត្រូវបានសង្គ្រោះក្នុងអំឡុងបេសកកម្ម Gaza ២០១៩

អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សសម្រាប់សត្វ៖ អង្គភាពជំនាញបទពិសោធខ្ពស់ដែលបានបំពាក់បំប៉នដើម្បីជួយសត្វនៅពេលប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាម ឬនៅតំបន់ជម្លោះ។ ក្រុមរបស់យើងដែលមានសមាជិកជាបសុពេទ្យ ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះ និងអ្នកគ្រប់គ្រងវិបត្តិ ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីធ្វើការស្របតាមកាលៈទេសៈ និងប្រតិបត្តិការទូទាំងពិភពលោក។

ការដឹកជញ្ជូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ សត្វគោនៅព្រំដែន

យុទ្ធនាការនានារបស់ FOUR PAWS៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីពិភពលោកមួយដែលមនុស្សចេះគោរពឱ្យតម្លៃសត្វដោយការអធ្យាស្រ័យ និងយោគយល់។ ចូលរួមក្លាយជាចំណែកមួយនៃចលនារបស់យើងដើម្បីបញ្ឈប់ទុក្ខវេទនារបស់សត្វ។

ស្វាអូរ៉ង់ហ្គូតង់ នៅ ORANGUTAN FOREST SCHOOL

បេសកកម្មរបស់យើង


 FOUR PAWS គឺជាអង្គការសុខុមាលភាពសត្វអន្តរជាតិមួយដើម្បីជួយដល់សត្វដែលស្ថិតរងនៅក្រោមឥទ្ធិពលផ្ទាល់របស់មនុស្ស បង្ហាញពីទុក្ខវេទនារបស់សត្វ សង្គ្រោះ និងការពារសត្វដែលត្រូវការការគាំពារជាដើម។ 

គាំទ្រយើង

Search