បរិច្ចាគ

ការពិត 

រឿងមួយចំនួនដែលអ្នកនឹងឃើញនៅលើទំព័រទាំងនេះធ្វើឱ្យក្ដុកក្ដួល និងពិបាកជឿណាស់ថាវាពិតជាកំពុងកើតឡើង...យើងអធ្យាស្រ័យអ្នកជាមុនចំពោះរូបក្រាហ្វិកជាច្រើន ប៉ុន្តែវានឹងបង្ហាញអ្នកនូវអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងពិតៗចំពោះសត្វចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជា វៀតណាម និងឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលត្រូវលួចចាប់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ការជួញដូរដ៏គួរឱ្យរន្ធត់នេះ។

ឆ្កែនៅក្នុងទ្រុងមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ការពិត

ព័ត៌មានអំពីការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ 

ច្រើនទៀត
ឆ្មានៅក្នុងទ្រុង

កន្លែងដែលភាពព្រៃផ្សៃកើតឡើង

ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងរបរជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មានៅកម្ពុជា 

ច្រើនទៀត
ឆ្កែនៅក្នុងទ្រុង

ដំណើរផ្លូវមួយពោរពេញដោយភាពព្រៃផ្សៃ

តាមរបាយការណ៍អ្នកស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ FOUR PAWS 

ច្រើនទៀត
ឆ្កែនៅក្នុងទ្រុងមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

របាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីការបរិភោគសាច់ឆ្កែនៅកម្ពុជា

អង្គការ FOUR PAWS និង អង្គការសង្គ្រោះសត្វកម្ពុជា បានចេញផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មីមួយ នាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ច្រើនទៀត
ឆ្កែនៅក្នុងសត្តឃាត

របាយការណ៍របស់អង្គការ FOUR PAWS ស្ដីពីការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍

របាយការណ៍របស់អង្គការ FOUR PAWS ស្ដីពីការជួញដូរសាច់ឆែ្ក និងឆ្មា នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ វៀតណាម កម្ពុជា និងឥណ្ឌូណេស៊ី និងអនុសាសន៍ក្នុងការបញ្ឈប់ជំនួញនេះ។

ច្រើនទៀត
ឆ្មានៅជិតមាន់សម្រាប់លក់នៅឯទីផ្សារសត្វរស់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

ហានិភ័យចំពោះសុខភាពជាសាកល

ទីផ្សារសត្វរស់ និងការជួញដូរ បង្កលក្ខខណ្ឌនៃការលេចឡើងនូវជំងឺកាចសាហាវ និងចម្លងទៅមនុស្ស

ច្រើនទៀត
ឆ្កែក្នុងទ្រុង

ចម្លើយ

សំណួរ-ចម្លើយអំពីការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា

ច្រើនទៀត
ឆ្កែនៅក្នុងទ្រុងមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

សារអំពាវនាវចូលរួមបរិច្ចាគ

យើងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរ​ដ៏ព្រៃផ្សៃ និងបញ្ឈប់វាជារៀងរហូត! សូមគាំទ្រ ការងាររបស់យើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍!

បរិច្ចាគឥឡូវនេះ!

Search