បរិច្ចាគ
ខ្លាឃ្មុំនៅដែនជម្រកខ្លាឃ្មុំ Arbesbach

ព័ត៌មានស្ថាប័នបោះពុម្ព

VIER PFOTEN International មូលនិធិដើម្បីសុខុមាលភាពសត្វ  

1.10.2022

Linke Wienzeile 236
1150 Vienna, Austria
 

ទំនាក់ទំនង 

អ៊ីមែល៖ office@four-paws.org
ទូរស័ព្ទ៖ +43-1-545 50 20-0
ទម្រង់ទំនាក់ទំនង 

លេខចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន៖ 227934y, Vienna Commercial Court (Handelsgericht Wien)

តំណាងដោយក្រុមប្រឹក្សាមូលនិធិ៖

Josef Pfabigan
Dr. Gerald Dick
Luciana Dabramo

ស្ថាបនិក៖ 

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz – gemeinnützige Privatstiftung

តាវកាលិក៖ 

តាវកាលិកមូលនិធិ គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាក្រុមប្រឹក្សាមូលនិធិ ដោយយោងតាមគោលបំណងនៃមូលនិធិ។

កម្មវត្ថុសំខាន់នៃមូលនិធិ៖ 

ការផ្សព្វផ្សាយនូវគំនិតអំពីសុខុមាលភាពសត្វ និងការជួយសត្វដែលស្ថិតក្នុងតម្រូវការ។ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីទំនួលខុសត្រូវប្រកបដោយសីលធម៌របស់មនុស្សចំពោះសត្វ មូលនិធិនេះនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការអហិង្សានានា។ 

ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖ 

មូលនិធិ VIER PFOTEN International ដើម្បីសុខុមាលភាពសត្វ gemeinnützige Privatstiftung Linke Wienzeile 236, 1150 វីយែន ប្រទេសអូទ្រីស 

ក្ដីបារម្ភរបស់យើង (ទស្សនវិជ្ជា និងការតម្រង់ទិសទូទៅ)៖ 

VIER PFOTEN International ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខុមាលភាពសត្វនៅប្រទេសអូទ្រីស និងទូទាំងពិភពលោក។ 

ការវិនិយោគ៖ 

VIER PFOTEN International – gemeinnützige Privatstiftung កាន់កាប់ភាគហ៊ុនដូចខាងក្រោម៖ 

  • Dancing Bear Park Belitsa៖ ៥០%
  • Pfotenhilfe Lochen - gemeinnützige Tierschutz GmbH៖ ៩០%
  • BEAR SANCTUARY Domazhyr៖ ១០០%
  • FOUR PAWS នៅអ៊ុយក្រែន៖ ១០០%
  • FOUR PAWS អន្តរជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា ខូ អិលធីឌី៖ ១០០%

 

ការការពារទិន្នន័យ 

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការការពារទិន្នន័យ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រការពារទិន្នន័យរបស់យើង។ 

 

ការបដិសេធ - សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់សំខាន់

VIER PFOTEN បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅលើវេបសាយនេះគឺត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញនៅពេលដែលវាត្រូវបានបង្កើតឱ្យមាន។ ទោះយ៉ាងណា យើងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុសដោយអចេតនា និងចៃដន្យ ដែលអាចកើតមានឡើង។ យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទោះជាមានការស្រាវជ្រាវយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្ដី រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្មានការធានាឡើយ ហើយក៏មិនរាប់បញ្ចូលថាជាទំនួលខុសត្រូវណាមួយរបស់អ្នកនិពន្ធ ឬ VIER PFOTEN នោះដែរ។ 

ការរក្សាសិទ្ធិ និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ 

ស្នាដៃដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះ គឺស្ថិតក្រោមការការពារនៃច្បាប់រក្សាសិទ្ធិប្រទេសអូទ្រីស និងអន្តរជាតិ។ អ្នកនិពន្ធផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការចម្លងផលិតឡើងវិញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ សិទ្ធិផ្សេងៗទៀត រាប់បញ្ចូលទាំងគ្មានការ កំណត់ចំពោះសិទ្ធិការផលិតចម្លងឡើងវិញ និងចែកចាយ ក៏ដូចជាសិទ្ធិនៃការបកប្រែដែលត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដែរ។ គ្មានស្នាដៃណាដែលបង្ហាញនៅទីនេះ ត្រូវបានយកទៅចម្លងផលិតឡើងវិញទោះក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ដោយ (ទាំងការថតចម្លង មីក្រូហ្វ៊ីលម៍ ឬវិធីផ្សេងទៀត) ឬត្រូវបានរក្សាទុក ដំណើរការ ថតចម្លង ឬចែកចាយដោយប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកនិពន្ធឡើយ។

ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តំណភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេង

ទំព័រនានានៅលើវេបសាយរបស់យើង មានភ្ជាប់ទៅវេបសាយរបស់ភាគីទីបី។ ដោយសារយើងគ្មានសិទ្ធិអំណាចលើខ្លឹមសារនៃវេបសាយទាំងនេះ ដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃមាតិការបស់ពួកគេឡើយ។ ការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារអាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬប្រតិបត្តិករវេបសាយផ្សេង។ នៅពេលនៃការកំណត់តំណភ្ជាប់ វេបសាយផ្សេងនានា ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយយើងខ្ញុំដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការល្មើសបំពានច្បាប់ដែលអាចកើតមានឡើង។ គ្មានការល្មើសបំពានទាំងឡាយណា ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទេ។ ដោយសារយើងមិនអាចត្រួតពិនិត្យរាល់មាតិកាទាំងអស់ដែលមាននៅលើវេបសាយភ្ជាប់ដោយគ្មានសូចនាករច្បាស់លាស់ យើងត្រឹមតែអាចលុបចោលនូវតំណភ្ជាប់ណាដែលឈានទៅរកមាតិកាខុសច្បាប់លើវេបសាយផ្សេងកាលណាយើងដឹងថាមានការល្មើសបំពានច្បាប់។ នៅពេលទទួលបានដំណឹងថាមានការបំពានច្បាប់ យើងនឹងលុបតំណភ្ជាប់នីមួយៗភ្លាមៗ។ 

© ២០០២-២០២០ www.four-paws.org
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz, ទីក្រុងវីយែន 

Search