បរិច្ចាគ
ការគំរាមកំហែងចំពោះសត្វ និងមនុស្ស

ការគំរាមកំហែងចំពោះសត្វ និងមនុស្ស

ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា

អានបន្ថែម
ការគំរាមកំហែងចំពោះសត្វ និងមនុស្ស

ការគំរាមកំហែងចំពោះសត្វ និងមនុស្ស

ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា

អានបន្ថែម

អ្នកជំនាញណែនាំថាជំងឺនានាអាចឆ្លងពីទីផ្សារលក់សត្វរស់

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ សញ្ញានៃការហាមឃាត់នានាមិនមានការអើពើ! 
កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩ ពិភពលោកទាំងមូលបានរងនូវការឆ្លងជំងឺរាតដាលដែលមកពីផ្សារលក់សត្វរស់ គឺជំងឺកូវីត១៩។ មនុស្សរាប់លាននាក់បានឆ្លង។ មនុស្សរាប់សែននាក់បានបាត់បង់ជីវិត។ យើងទាំងអស់គ្នា ពិភពលោកទាំងមូល រងនូវផលវិបាកផ្សេងៗ ដោយយើងមិនអាចរស់នៅដូចធម្មតា។ សេដ្ខកិច្ចពិភពលោកបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់រាប់សិបទ្រីលានដុល្លារ ហើយមនុស្សរាប់លាននាក់បានបាត់បង់ការងារ។ 
 

ឥឡូវនេះយើងមានឱកាសដើម្បីធានាកុំឱ្យរឿងនេះ កើតឡើងម្ដងទៀត! 

  • ឆ្កែ និងឆ្មារាប់លានក្បាល ត្រូវបានលួចមកពីប្រភពផ្សេងៗរាប់ពាន់កន្លែង និងដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែន។
  • សត្វទាំងអស់ត្រូវដាក់ក្នុងទ្រុងតូចចង្អៀតនៅកន្លែងស្មោកគ្រោកនានាដូចជាសត្តឃាតដ្ឋាន ផ្សារ និងតាមហាងនានា។
  • សត្វភាគច្រើនរបួសដោយប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយ និងមានជំងឺឆ្លង។
  • លក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់វីរុសថ្មីៗកើតឡើងដែលអាចមានលទ្ធភាពឆ្លងទៅកាន់មនុស្ស
  • កើនពីមួយទៅពាន់ ពីពាន់ទៅលាន ពីលានទៅរាប់លាន
  • ផ្សារមួយ ហាងមួយ កន្លែងសត្តឃាតដ្ឋានមួយ ឆ្លងទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូល
  • ជំងឺរាតត្បាតថ្មីផ្សេងទៀតប្រុងនឹងកើតឡើងហើយ!

Note: Any advertisements that may appear during the viewing of this video are unrelated to FOUR PAWS. We assume no liability for this content.

FOUR PAWS  រីករាយអញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមចលនាជាមួយយើង 

សូមរួមគ្នាជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ឱ្យបានដឹងថាការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា ត្រូវតែបញ្ឈប់។ ដើម្បីសុខភាពសកលលោក ការជួញដូរត្រូវតែបញ្ឈប់ថ្ងៃនេះ។ ឆ្កែ និងឆ្មា មានមនុស្សមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះទទួលទាននៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ប៉ុន្តែការជួញដូរបង្ហាញពីហានិភ័យយ៉ាងធំធេងចំពោះយើងគ្រប់គ្នា។ 

Infographic
Infographic
ឆ្មានៅក្នុងទ្រុង

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា

ត្រង់នេះ

Search