បរិច្ចាគ
សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការគាំទ្រ!

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ

អ្នកអាចធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ

5.6.2020

ក្លាយជាចំណែកមួយនៃរូបភាពដ៏ធំ ចូលរួមក្បួនយាត្រានិម្មិតប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា!

ការជួញដូរសាច់ឆ្កែ និងឆ្មា ធ្វើឱ្យយើងជួបនូវហានិភ័យនៃជំងឺរាតត្បាតមួយទៀត។ ការជួញដូរនេះគួរតែបញ្ឈប់ដោយសារភាពឃោរឃៅចំពោះសត្វ ហើយការពិតសត្វជាច្រើនដែលត្រូវចាប់យកទៅសម្រាប់ការជួញដូរសុទ្ធតែជាសត្វចិញ្ចឹមដែលគេលួច វាក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះសុខភាពមនុស្ស។
ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺផ្សេងៗ ដូចជាជំងឺឆ្កែឆ្កួត និងបាក់តេរីដទៃទៀត ដែលអាចឆ្លងទៅកាន់មនុស្ស ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរ។ ក្នុងនោះក៏មានឱកាសដ៏ធំមួយបង្កឱ្យមានការលេចឡើងនូវជំងឺឆ្លងថ្មីៗដែលស្រដៀង​គ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយផ្សារលក់សត្វរស់ និងជំងឺកូវីត១៩ផងដែរ។

Note: Any advertisements that may appear during the viewing of this video are unrelated to FOUR PAWS. We assume no liability for this content.

#ProtectMillions៖ អ្នកអាចទាញយករូបភាពខាងក្រោមនេះ រួចស៊ែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមណាមួយរបស់អ្នក ដែលមានរួមទាំងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ញត្តិរបស់យើង

ឬអ្នកអាចចុចប៊ូតុង share ដែលនៅខាងក្រោមទំព័រនេះ។

សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការគាំទ្រ!

អ្នកអាចធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ

  • ចូលទៅវេបសាយរបស់យុទ្ធនាការនៅត្រង់នេះ www.dogcatmeat.kh.four-paws.org
  • ចុះហត្ថលេខាលើញត្តិរបស់យើងនៅត្រង់នេះ www.help.four-paws.org
  • បរិច្ចាគទៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់យើងនៅត្រង់នេះ www.secure.four-paws.org

Search